Sel kevadel levinud pandeemia katkestas tavapärase elukorralduse ja rutiini. Luues lõputöid ning valmistades ette lõputööde näitust, tuli ka EKA graafilise disaini osakonna kolmanda kursuse tudengitel oma plaanid ümber mõelda. Näitus „Töö käib” kutsub külastajaid jalutama nii linna- kui ka veebiruumis, et saada osa isolatsioonis valminud teostest. Lõpetajad soovivad oma töödega vaataja tähelepanu suunata seni ehk märkamata jäänud ühiskondlik-elulistele asjaoludele ja unistavad olla taas koos.

The pandemic spreading this spring disrupted our everyday routine. The students of the Department of Graphic Design had to rethink and plan their thesis projects and the physical exhibition experience during this lockdown. Exhibition “Work Walks” invites visitors to walk the urban as well as the web spaces in order to experience the projects completed in isolation. The graduating class wishes to guide the viewer’s attention to different aspects of our lives that may have remained unnoticed so far, and dreams about being together once again.

Пандемия, которая распространилась этой весной, нарушила привычный для нас образ жизни. При создании диссертации и готовясь к выставочным работам, студентам третьего курса графического дизайна Эстонской Академии Художеств, пришлось свои планы перестроить. Выставка под названием "Работа идет", приглашает гостей прогуляться как по городу, так и в веб-пространстве, чтобы окунуться в работу, выполненную в изоляции. Выпускники Эстонской Академии Художеств желают своими работами привлечь внимание к до сих пор незамеченным социально-жизненным обстоятельствам и мечтают о прямом взаимодействии со зрителем.

Näitusel osalevad/graduating designers/выпускники: Kersti Heile, Elisabeth Juusu, Roven Jõekäär, Anneli Kripsaar, Sigrid Liira, Laura Merendi, Mikk Oja, Robin Siimann, Patrick Zavadskis, Johann Villmann.

Juhendajad/supervisors/руководители: Ott Kagovere, Maria Muuk, Norman Orro, Indrek Sirkel, Sean Yendrys.