Life Essayed by Device

Life Essayed by Device

Life Essayed by Device

Sigrid Liira

Sigrid Liira

Sigrid Liira

Sigrid Liira

Настроенная биография

Кровать - это то место, где мы проводим очень большую часть нашей жизни. Это частное, уютное убежище, между которым мы можем быть нашим собственным домом и утешительными простынями. Инсталляция «Настроенная биография» отображает жизненный опыт поколения, выросшего с смартфоным на тумбочке. Взгляд, который мы видим на экране сразу после того, как утром открываем глаза, ставит нас в общественное пространство и социальную среду. Границы между друзьями и незнакомцами, частными и общими, особыми и скучными, становятся все более размытыми, поскольку социальные сети становятся основным инструментом на пути к самому себе. Как жизненный опыт и травмы влияют на наши социальные привычки и наоборот? Откуда возникает желание раскрыться? «Набор биографии» - это спектакль и инсталляция, где автор делится впечатлениями и воспоминаниями, которые сформировали его прямо с кровати, накрытым комплектом постельного белья с изображением его биографии.

Инструктор: Мария Муук
Рассказы показанные на одеяле можно найти в Инстаграмме @shelleylonddon.

Life Essayed by Device

We spend an enormous part of our lives in bed. It’s a private and intimate shelter where in between comforting sheets we can be ourselves. The installation “Life Essayed by Device” portrays life experiences of a member of a generation that has grown up with a smartphone on their nightstand. The moment we look at our screens right after opening our eyes in the morning we enter a public space and social environment. Borders between friends and strangers, private and shareable, interesting and boring blur all the more when social media becomes the main medium that forms us. How do our life experiences and traumas affect our social habits and vice versa? Where does the desire to expose ourselves come from? “Life Essayed by Device” is a performance and installation in which the author shares posts about experiences and memories that have shaped her from her bed covered with sheets that depict her life story.

Supervisor: Maria Muuk
To find out more about stories on the blanket, follow @shelleylonddon on Instagram.

Seadistatud elulugu

Voodi on koht, kus me veedame väga suure osa oma elust. See on privaatne, intiimne pelgupaik, mille koduste ja lohutavate linade vahel saame olla meie ise. Installatsioon “Seadistatud elulugu” kujutab üht elukogemust põlvkonnast, kes on kasvanud üles nutiseade öökapil. Pilk, mille heidame ekraanile kohe peale hommikul silmade avamist, asetab meid avalikku ruumi ja sotsiaalsesse keskkonda. Piirid sõprade ja võõraste, privaatse ja jagatava, erilise ja igava vahel hägustuvad aina enam, kui sotsiaalmeediast saab peamine vahend teekonnal iseendani. Kuidas mõjutavad elukogemused ja traumad meie sotsiaalseid harjumusi ja vastupidi? Kust tuleb soov end paljastada? “Seadistatud elulugu” on performance ja installatsioon, kus autor jagab postituste ja lugude kaudu teda vorminud kogemusi ja mälestusi otse voodist, mida katab tema elulugu kujutav voodipesukomplekt.

Juhendaja: Maria Muuk
Lood, mis on kujutatud tekil, leiab Instagramist @shelleylonddon konto alt.

Настроенная биография

Кровать - это то место, где мы проводим очень большую часть нашей жизни. Это частное, уютное убежище, между которым мы можем быть нашим собственным домом и утешительными простынями. Инсталляция «Настроенная биография» отображает жизненный опыт поколения, выросшего с смартфоным на тумбочке. Взгляд, который мы видим на экране сразу после того, как утром открываем глаза, ставит нас в общественное пространство и социальную среду. Границы между друзьями и незнакомцами, частными и общими, особыми и скучными, становятся все более размытыми, поскольку социальные сети становятся основным инструментом на пути к самому себе. Как жизненный опыт и травмы влияют на наши социальные привычки и наоборот? Откуда возникает желание раскрыться? «Набор биографии» - это спектакль и инсталляция, где автор делится впечатлениями и воспоминаниями, которые сформировали его прямо с кровати, накрытым комплектом постельного белья с изображением его биографии.

Инструктор: Мария Муук
Рассказы показанные на одеяле можно найти в Инстаграмме @shelleylonddon.

Life Essayed by Device

We spend an enormous part of our lives in bed. It’s a private and intimate shelter where in between comforting sheets we can be ourselves. The installation “Life Essayed by Device” portrays life experiences of a member of a generation that has grown up with a smartphone on their nightstand. The moment we look at our screens right after opening our eyes in the morning we enter a public space and social environment. Borders between friends and strangers, private and shareable, interesting and boring blur all the more when social media becomes the main medium that forms us. How do our life experiences and traumas affect our social habits and vice versa? Where does the desire to expose ourselves come from? “Life Essayed by Device” is a performance and installation in which the author shares posts about experiences and memories that have shaped her from her bed covered with sheets that depict her life story.

Supervisor: Maria Muuk
To find out more about stories on the blanket, follow @shelleylonddon on Instagram.

Seadistatud elulugu

Voodi on koht, kus me veedame väga suure osa oma elust. See on privaatne, intiimne pelgupaik, mille koduste ja lohutavate linade vahel saame olla meie ise. Installatsioon “Seadistatud elulugu” kujutab üht elukogemust põlvkonnast, kes on kasvanud üles nutiseade öökapil. Pilk, mille heidame ekraanile kohe peale hommikul silmade avamist, asetab meid avalikku ruumi ja sotsiaalsesse keskkonda. Piirid sõprade ja võõraste, privaatse ja jagatava, erilise ja igava vahel hägustuvad aina enam, kui sotsiaalmeediast saab peamine vahend teekonnal iseendani. Kuidas mõjutavad elukogemused ja traumad meie sotsiaalseid harjumusi ja vastupidi? Kust tuleb soov end paljastada? “Seadistatud elulugu” on performance ja installatsioon, kus autor jagab postituste ja lugude kaudu teda vorminud kogemusi ja mälestusi otse voodist, mida katab tema elulugu kujutav voodipesukomplekt.

Juhendaja: Maria Muuk
Lood, mis on kujutatud tekil, leiab Instagramist @shelleylonddon konto alt.

Sel kevadel levinud pandeemia katkestas tavapärase elukorralduse ja rutiini. Luues lõputöid ning valmistades ette lõputööde näitust, tuli ka EKA graafilise disaini osakonna kolmanda kursuse tudengitel oma plaanid ümber mõelda. Näitus „Töö käib” kutsub külastajaid jalutama nii linna- kui ka veebiruumis, et saada osa isolatsioonis valminud teostest. Lõpetajad soovivad oma töödega vaataja tähelepanu suunata seni ehk märkamata jäänud ühiskondlik-elulistele asjaoludele ja unistavad olla taas koos.

The pandemic spreading this spring disrupted our everyday routine. The students of the Department of Graphic Design had to rethink and plan their thesis projects and the physical exhibition experience during this lockdown. Exhibition “Work Walks” invites visitors to walk the urban as well as the web spaces in order to experience the projects completed in isolation. The graduating class wishes to guide the viewer’s attention to different aspects of our lives that may have remained unnoticed so far, and dreams about being together once again.

Пандемия, которая распространилась этой весной, нарушила привычный для нас образ жизни. При создании диссертации и готовясь к выставочным работам, студентам третьего курса графического дизайна Эстонской Академии Художеств, пришлось свои планы перестроить. Выставка под названием "Работа идет", приглашает гостей прогуляться как по городу, так и в веб-пространстве, чтобы окунуться в работу, выполненную в изоляции. Выпускники Эстонской Академии Художеств желают своими работами привлечь внимание к до сих пор незамеченным социально-жизненным обстоятельствам и мечтают о прямом взаимодействии со зрителем.

Näitusel osalevad/graduating designers/выпускники: Kersti Heile, Elisabeth Juusu, Roven Jõekäär, Anneli Kripsaar, Sigrid Liira, Laura Merendi, Mikk Oja, Robin Siimann, Patrick Zavadskis, Johann Villmann.

Juhendajad/supervisors/руководители: Ott Kagovere, Maria Muuk, Norman Orro, Indrek Sirkel, Sean Yendrys.