Macropsia

Macropsia

Macropsia

Elisabeth Juusu

Elisabeth Juusu

Elisabeth Juusu

Elisabeth Juusu

Макропсия

Несколько лет назад на YouTube я наткнулась на видео, в котором представлены редкие синдромы. Я обнаружила, что всегда испытываю состояние, представленное в видео под названием «Синдром Алисы и страны чудес». Это визуальное явление может быть выражено в виде макропсии или микропсии. Макроскопия - это состояние, при котором объекты кажутся крупнее и ближе, чем в реальности. Микроскопия, с другой стороны, делает объекты маленькими и отдаленными. Синдром также влияет на другие чувства, такие как звуки, слышимые во время эпизода, которые эхом и, кажется, усиливаются. Симптомы также включают потерю контроля и координации конечностей.
Как правило, есть только описания и визуальные эксперименты в графическом, видео или текстовом формате для идентификации с такими состояниями ума. Для того, чтобы зритель приблизился к опыту, я создала виртуальную реальную среду на 360 градусов. Благодаря видео-работе зритель испытывает мою интерпретацию макроса, в котором визуализируются как чувства, так и визуальные ощущения.

Инструктор: Шон Йендри
Работу найдешь здесь

Macropsia

A few years ago I stumbled upon a Youtube video that introduced rare syndromes. I discovered that I often experience a condition called Alice in Wonderland syndrome. This visual phenomenon can occur either as macropsia or micropsia. Macropsia is a form of the syndrome in which objects seem larger and closer than they really are, whereas – micropsia makes objects appear smaller and distant. The syndrome also affects other senses such as hearing sounds that are intensified and start to echo. Symptoms also include loss of limb control and coordination.
Generally there are only descriptions and visual experiments in image, video- or text format to express such states of mind. To take a step closer to the experience I have created a 360-degree virtual reality environment. Through thise video piece, the viewer experiences my interpretation of macropsia, in which both feelings and perceptible events are visualized.

Supervisor: Sean Yendrys
Töö leiad siit

Makropsia

Mõned aastad tagasi sattusin Youtube’is vaatama üht videot, mis tutvustas haruldasi sündroome. Avastasin, et kogen alatihti videos tutvustatud seisundit, mida kutsutakse Alice Imedemaal sündroomiks. See visuaalne fenomen võib väljenduda kas makropsia või mikropsiana. Makropsia on seisund, kus objektid tunduvad suuremad ja lähemal kui tegelikkuses. Mikropsia paneb aga vastupidiselt objektid tunduma väikeste ja kaugetena. Sündroom mõjutab ka teisi meeli, näiteks episoodi ajal kuuldud helid kajavad ja tunduvad üha valjenevat. Sümptomite alla kuuluvad ka jäsemete üle kontrolli ja koordinatsiooni kaotus.
Üldjuhul on sellelaadsete meeleseisunditega samastumiseks vaid kirjeldused ja visuaalsed katsetused pildi, video- või tekstiformaadis. Et vaataja saaks kogemusele sammu lähemale astuda, olen loonud 360 kraadise virtuaalreaalse keskkonna. Läbi videoteose kogeb vaataja minu interpretatsiooni makropsiast, milles on visualiseeritud nii tundeid kui ka silmaga nähtavaid kogemusi.

Juhendaja: Sean Yendrys
Find the work here

Макропсия

Несколько лет назад на YouTube я наткнулась на видео, в котором представлены редкие синдромы. Я обнаружила, что всегда испытываю состояние, представленное в видео под названием «Синдром Алисы и страны чудес». Это визуальное явление может быть выражено в виде макропсии или микропсии. Макроскопия - это состояние, при котором объекты кажутся крупнее и ближе, чем в реальности. Микроскопия, с другой стороны, делает объекты маленькими и отдаленными. Синдром также влияет на другие чувства, такие как звуки, слышимые во время эпизода, которые эхом и, кажется, усиливаются. Симптомы также включают потерю контроля и координации конечностей.
Как правило, есть только описания и визуальные эксперименты в графическом, видео или текстовом формате для идентификации с такими состояниями ума. Для того, чтобы зритель приблизился к опыту, я создала виртуальную реальную среду на 360 градусов. Благодаря видео-работе зритель испытывает мою интерпретацию макроса, в котором визуализируются как чувства, так и визуальные ощущения.

Инструктор: Шон Йендри
Работу найдешь здесь

Macropsia

A few years ago I stumbled upon a Youtube video that introduced rare syndromes. I discovered that I often experience a condition called Alice in Wonderland syndrome. This visual phenomenon can occur either as macropsia or micropsia. Macropsia is a form of the syndrome in which objects seem larger and closer than they really are, whereas – micropsia makes objects appear smaller and distant. The syndrome also affects other senses such as hearing sounds that are intensified and start to echo. Symptoms also include loss of limb control and coordination.
Generally there are only descriptions and visual experiments in image, video- or text format to express such states of mind. To take a step closer to the experience I have created a 360-degree virtual reality environment. Through thise video piece, the viewer experiences my interpretation of macropsia, in which both feelings and perceptible events are visualized.

Supervisor: Sean Yendrys
Töö leiad siit

Makropsia

Mõned aastad tagasi sattusin Youtube’is vaatama üht videot, mis tutvustas haruldasi sündroome. Avastasin, et kogen alatihti videos tutvustatud seisundit, mida kutsutakse Alice Imedemaal sündroomiks. See visuaalne fenomen võib väljenduda kas makropsia või mikropsiana. Makropsia on seisund, kus objektid tunduvad suuremad ja lähemal kui tegelikkuses. Mikropsia paneb aga vastupidiselt objektid tunduma väikeste ja kaugetena. Sündroom mõjutab ka teisi meeli, näiteks episoodi ajal kuuldud helid kajavad ja tunduvad üha valjenevat. Sümptomite alla kuuluvad ka jäsemete üle kontrolli ja koordinatsiooni kaotus.
Üldjuhul on sellelaadsete meeleseisunditega samastumiseks vaid kirjeldused ja visuaalsed katsetused pildi, video- või tekstiformaadis. Et vaataja saaks kogemusele sammu lähemale astuda, olen loonud 360 kraadise virtuaalreaalse keskkonna. Läbi videoteose kogeb vaataja minu interpretatsiooni makropsiast, milles on visualiseeritud nii tundeid kui ka silmaga nähtavaid kogemusi.

Juhendaja: Sean Yendrys
Find the work here

Sel kevadel levinud pandeemia katkestas tavapärase elukorralduse ja rutiini. Luues lõputöid ning valmistades ette lõputööde näitust, tuli ka EKA graafilise disaini osakonna kolmanda kursuse tudengitel oma plaanid ümber mõelda. Näitus „Töö käib” kutsub külastajaid jalutama nii linna- kui ka veebiruumis, et saada osa isolatsioonis valminud teostest. Lõpetajad soovivad oma töödega vaataja tähelepanu suunata seni ehk märkamata jäänud ühiskondlik-elulistele asjaoludele ja unistavad olla taas koos.

The pandemic spreading this spring disrupted our everyday routine. The students of the Department of Graphic Design had to rethink and plan their thesis projects and the physical exhibition experience during this lockdown. Exhibition “Work Walks” invites visitors to walk the urban as well as the web spaces in order to experience the projects completed in isolation. The graduating class wishes to guide the viewer’s attention to different aspects of our lives that may have remained unnoticed so far, and dreams about being together once again.

Пандемия, которая распространилась этой весной, нарушила привычный для нас образ жизни. При создании диссертации и готовясь к выставочным работам, студентам третьего курса графического дизайна Эстонской Академии Художеств, пришлось свои планы перестроить. Выставка под названием "Работа идет", приглашает гостей прогуляться как по городу, так и в веб-пространстве, чтобы окунуться в работу, выполненную в изоляции. Выпускники Эстонской Академии Художеств желают своими работами привлечь внимание к до сих пор незамеченным социально-жизненным обстоятельствам и мечтают о прямом взаимодействии со зрителем.

Näitusel osalevad/graduating designers/выпускники: Kersti Heile, Elisabeth Juusu, Roven Jõekäär, Anneli Kripsaar, Sigrid Liira, Laura Merendi, Mikk Oja, Robin Siimann, Patrick Zavadskis, Johann Villmann.

Juhendajad/supervisors/руководители: Ott Kagovere, Maria Muuk, Norman Orro, Indrek Sirkel, Sean Yendrys.