Tracing Ties

Tracing Ties

Tracing Ties

Anneli Kripsaar

Anneli Kripsaar

Anneli Kripsaar

Anneli Kripsaar

Поиск соединений

"Поиск соединений" - это цифровая коллекция из трех частей, которая объединяет изделия ручной работы со схожими орнаментами со всего мира. Три выбранных изображения, а именно восьмиугольник, двойной крест и ромб, являются одними из наиболее широко используемых в эстонских традиционных изделиях ручной работы. Их часто называют «национальными символами» и используют как для украшения сувениров, так и для оформления упаковки местных продуктов питания.
Цель этой коллекции - подчеркнуть, что это довольно универсальные и давние символы, которые можно найти в традиционных ремеслах по всему миру. Вместо того, чтобы отличать одну культуру от другой, эти буквы объединяют людей, которые жили в разных местах и ​​в разное время с помощью общего визуального языка. Эти связи не могут быть доказаны и могут быть случайными. Тем не менее, этот проект лишает себя возможности на некоторое время отказаться от фактов и позволить зрителю рассуждать об их сходстве.

Инструктор: Шон Йендрис
Работу найдешь здесь

Tracing ties

"Tracing Ties" is a three-part digital collection of crafted objects from different parts of the world that have the same type of ornament in common. The chosen shapes are three of the more widespread symbols in Estonian traditional handicraft: the octagram, the double cross and the rhomb. These are often called “national symbols” and are used as decorations for souvenirs and on package design for local produce.
This collection highlights the fact that these symbols are largely universal ornaments with a long history, found on traditional handicraft around the world. Instead of setting cultures apart, these symbols connect people from different places and times through a universal visual language. These ties cannot be proven and might as well be accidental. Nevertheless, this project takes the liberty to let go of facts for a moment and let the viewer speculate on the meaning of these similarities.

Supervisor: Sean Yendrys
Find the work here

Seoseid otsides

"Seoseid otsides" on kolmeosaline digitaalne kogu, mis koondab sarnaseid ornamente kandvaid käsitööesemeid maailma eri paigust. Valitud kolm kujundit ehk kaheksakand, topeltrist ja romb on eesti traditsioonilises käsitöös ühed laialdasemalt levinud kirjad. Tihti kutsutakse neid "rahvuslikeks sümboliteks" ja kasutatakse nii suveniiride kaunistamiseks kui ka kohaliku toidutoodangu pakendikujunduses.
Selle kogu eesmärk on rõhutada, et tegemist on üsnagi universaalsete ja pika ajalooga sümbolitega, mida võib leida traditsioonilisel käsitööl üle maailma. Selle asemel, et eristada üht kultuuri teisest, ühendavad need kirjad eri paigus ja eri aegadel elanud inimesi läbi üldkehtiva visuaalse keele. Neid sidemeid ei saa tõestada ning need võivad sama hästi olla juhuslikud. Sellegipoolest võtab see projekt endale vabaduse lasta korraks faktidest lahti ja lubab vaatajal ise spekuleerida nende sarnasuste üle.

Juhendaja: Sean Yendrys
Töö leiad siit

Поиск соединений

"Поиск соединений" - это цифровая коллекция из трех частей, которая объединяет изделия ручной работы со схожими орнаментами со всего мира. Три выбранных изображения, а именно восьмиугольник, двойной крест и ромб, являются одними из наиболее широко используемых в эстонских традиционных изделиях ручной работы. Их часто называют «национальными символами» и используют как для украшения сувениров, так и для оформления упаковки местных продуктов питания.
Цель этой коллекции - подчеркнуть, что это довольно универсальные и давние символы, которые можно найти в традиционных ремеслах по всему миру. Вместо того, чтобы отличать одну культуру от другой, эти буквы объединяют людей, которые жили в разных местах и ​​в разное время с помощью общего визуального языка. Эти связи не могут быть доказаны и могут быть случайными. Тем не менее, этот проект лишает себя возможности на некоторое время отказаться от фактов и позволить зрителю рассуждать об их сходстве.

Инструктор: Шон Йендрис
Работу найдешь здесь

Tracing ties

"Tracing Ties" is a three-part digital collection of crafted objects from different parts of the world that have the same type of ornament in common. The chosen shapes are three of the more widespread symbols in Estonian traditional handicraft: the octagram, the double cross and the rhomb. These are often called “national symbols” and are used as decorations for souvenirs and on package design for local produce.
This collection highlights the fact that these symbols are largely universal ornaments with a long history, found on traditional handicraft around the world. Instead of setting cultures apart, these symbols connect people from different places and times through a universal visual language. These ties cannot be proven and might as well be accidental. Nevertheless, this project takes the liberty to let go of facts for a moment and let the viewer speculate on the meaning of these similarities.

Supervisor: Sean Yendrys
Find the work here

Seoseid otsides

"Seoseid otsides" on kolmeosaline digitaalne kogu, mis koondab sarnaseid ornamente kandvaid käsitööesemeid maailma eri paigust. Valitud kolm kujundit ehk kaheksakand, topeltrist ja romb on eesti traditsioonilises käsitöös ühed laialdasemalt levinud kirjad. Tihti kutsutakse neid "rahvuslikeks sümboliteks" ja kasutatakse nii suveniiride kaunistamiseks kui ka kohaliku toidutoodangu pakendikujunduses.
Selle kogu eesmärk on rõhutada, et tegemist on üsnagi universaalsete ja pika ajalooga sümbolitega, mida võib leida traditsioonilisel käsitööl üle maailma. Selle asemel, et eristada üht kultuuri teisest, ühendavad need kirjad eri paigus ja eri aegadel elanud inimesi läbi üldkehtiva visuaalse keele. Neid sidemeid ei saa tõestada ning need võivad sama hästi olla juhuslikud. Sellegipoolest võtab see projekt endale vabaduse lasta korraks faktidest lahti ja lubab vaatajal ise spekuleerida nende sarnasuste üle.

Juhendaja: Sean Yendrys
Töö leiad siit

Sel kevadel levinud pandeemia katkestas tavapärase elukorralduse ja rutiini. Luues lõputöid ning valmistades ette lõputööde näitust, tuli ka EKA graafilise disaini osakonna kolmanda kursuse tudengitel oma plaanid ümber mõelda. Näitus „Töö käib” kutsub külastajaid jalutama nii linna- kui ka veebiruumis, et saada osa isolatsioonis valminud teostest. Lõpetajad soovivad oma töödega vaataja tähelepanu suunata seni ehk märkamata jäänud ühiskondlik-elulistele asjaoludele ja unistavad olla taas koos.

The pandemic spreading this spring disrupted our everyday routine. The students of the Department of Graphic Design had to rethink and plan their thesis projects and the physical exhibition experience during this lockdown. Exhibition “Work Walks” invites visitors to walk the urban as well as the web spaces in order to experience the projects completed in isolation. The graduating class wishes to guide the viewer’s attention to different aspects of our lives that may have remained unnoticed so far, and dreams about being together once again.

Пандемия, которая распространилась этой весной, нарушила привычный для нас образ жизни. При создании диссертации и готовясь к выставочным работам, студентам третьего курса графического дизайна Эстонской Академии Художеств, пришлось свои планы перестроить. Выставка под названием "Работа идет", приглашает гостей прогуляться как по городу, так и в веб-пространстве, чтобы окунуться в работу, выполненную в изоляции. Выпускники Эстонской Академии Художеств желают своими работами привлечь внимание к до сих пор незамеченным социально-жизненным обстоятельствам и мечтают о прямом взаимодействии со зрителем.

Näitusel osalevad/graduating designers/выпускники: Kersti Heile, Elisabeth Juusu, Roven Jõekäär, Anneli Kripsaar, Sigrid Liira, Laura Merendi, Mikk Oja, Robin Siimann, Patrick Zavadskis, Johann Villmann.

Juhendajad/supervisors/руководители: Ott Kagovere, Maria Muuk, Norman Orro, Indrek Sirkel, Sean Yendrys.